Ατομική Ψυχοθεραπεία

Ως ατομική ψυχοθεραπεία ορίζεται η διαδικασία διαλόγου και επικοινωνίας ανάμεσα στο θεραπευτή και το θεραπευόμενο μέσα σε ένα πλαίσιο εμπιστοσύνης και κατανόησης. Μέσα από τη συνεργασία με το θεραπευτή, ο θεραπευόμενος έχει τη δυνατότητα να διαχειριστεί συναισθηματικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη ζωή του, να εκφράσει προσωπικές του σκέψεις και ανάγκες, να μάθει να αποδέχεται, να εμπιστεύεται και να αγαπά τον εαυτό του στην ολότητα του.

Η ατομική ψυχοθεραπεία συνήθως αφορά…

 • Αγχώδεις διαταραχές
 • Συναισθηματικές διαταραχές
 • Διαταραχές πρόσληψης τροφής
 • Ψυχωσικές διαταραχές
 • Ζητήματα αυτοεκτίμησης και εικόνας εαυτού
 • Πένθος

Συμβουλευτική Γονέων

Ο ρόλος του γονέα αποτελεί έναν από τους ομορφότερους και συνάμα πιο απαιτητικούς ρόλους που μπορεί να αναλάβει μία γυναίκα και ένας άντρας. Πολλές φορές προκύπτουν ζητήματα με τα παιδιά που οι γονείς δεν ξέρουν πώς να τα διαχειριστούν.

Τα βασικά θέματα συμβουλευτικής γονέων αποτελούν…

 • Η δυσκολία στην επικοινωνία γονέων-παιδιού
 • Η επίλυση συγκρούσεων στην οικογένεια
 • Η διάγνωση και η διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών (π.χ. δυσλεξία)
 • Η διαχείριση του πένθους
 • Η ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης του παιδιού
 • Ο επαγγελματικός προσανατολισμός