Γιατί τα αδέρφια είναι τόσο σημαντικά στη ζωή μας;

/
Όσοι έχουμε την τύχη να έχουμε αδέρφια…

Παππούς και γιαγιά. Ποιος είναι ο ρόλος τους στο μεγάλωμα των παιδιών;

/
Και οι δύο τους αποτελούν τους ακούραστους…