Στόχος της Πολιτικής Απορρήτου είναι να σας ενημερώσουμε για το είδος πληροφοριών που συλλέγουμε για σας όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, με ποιους τρόπους χρησιμοποιούμε αυτές οι πληροφορίες, αν τις μοιραζόμαστε με τρίτους, και τις επιλογές που έχετε εσείς για τη χρήση και διαχείριση των πληροφοριών. Αυτή η Πολιτική Απορρήτου αφορά στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα και όχι σε άλλες που μπορείτε να οδηγηθείτε μέσω συνδέσμου από τη δική μας οι οποίες δεν υπόκεινται στο έλεγχό μας.

Συλλογή Πληροφοριών

Μέσω της ιστοσελίδας, είναι πιθανό να συγκεντρώσουμε αυτόματα κάποιες μη προσωποποιημένες πληροφορίες για τη χρήση της ιστοσελίδας, όπως τη συχνότητα επίσκεψης συγκεκριμένων ενοτήτων της ιστοσελίδας μέσω των cookies, web beacons και άλλων τεχνολογιών, πληροφορίες ωστόσο που δεν αποτελούν προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων
Μπορείτε να επιλέξετε να σας ενημερώνει ο υπολογιστής σας κάθε φορά που αποστέλλεται ένα cookie ή να απενεργοποιήσετε τα cookies μέσω του browser σας.

Η προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών

Λαμβάνουμε όλα τα εύλογα μέτρα για να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία ασφαλή και να εξασφαλίσουμε αυστηρώς περιορισμένη πρόσβαση σε αυτά σε εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους ή συνεργάτες ή υπαλλήλους εφόσον αυτό απαιτείται. Η Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να προστατέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα από κατάχρηση, επέμβαση, απώλεια, μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, τροποποίηση ή δημοσιοποίηση. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει ο επισκέπτης περιορίζονται αποκλειστικά στην ορθή χρήση της ιστοσελίδας και στη βελτίωση και τη διασφάλιση της λειτουργίας των παρεχόμενων υπηρεσιών.