Τρόποι που η σύγχρονη γυναίκα μπορεί να διατηρήσει την ψυχική της ισορροπία