Παππούς και γιαγιά. Ποιος είναι ο ρόλος τους στο μεγάλωμα των παιδιών;

/
Και οι δύο τους αποτελούν τους ακούραστους…